Dina rättigheter på nätet

Alla EU-länder har infört regler om konsumentskydd vid distansförsäljning. Dessa regler grundar sig på ett EU-direktiv. Direktivet är ett minimidirektiv. Det betyder att alla EU-länder måste ha åtminstone den skyddsnivå som anges i direktivet, men att de kan införa ett bättre konsumentskydd än vad direktivet avser.

Information på webbplatsen

Följande information måste finnas på en webbplats som marknadsför varor och tjänster till konsumenter:

 • företagets namn och adress
 • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter
 • leveranskostnader
 • sättet för betalning och leverans
 • din ångerrätt
 • kostnader för att använda tekniker för distanskommunikation när de inte är beräknade efter normaltaxa
 • hur länge erbjudandet gäller
 • i tillämpliga fall, avtalets kortaste löptid

Informationen ska vara lätt att hitta på webbplatsen. Hittar du inte denna information kanske du ska välja en annan e-handlare.

Information efter köpet

Näringsidkaren ska alltid ge dig information om

 • att det finns möjlighet att ångra sig
 • hur ångerfristen räknas
 • hur du ska göra om du vill ångra dig
 • vad som gäller när du utnyttjat din ångerrätt
 • namn och adress till den som ångerrätten kan utövas mot
 • garantier och service
 • villkoren för att säga upp avtalet om det gäller tills vidare eller längre än ett år

Informationen ska ges till dig snarast efter det att avtalet har ingåtts eller senast vid leveransen även om den skett vid ett tidigare tillfälle. Informationen ska ges i en handling som du kan spara. Det är näringsidkaren som ska kunna bevisa att du har fått informationen.

Leveranstid

Näringsidkaren ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen.

Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om du häver avtalet är näringsidkaren skyldig att återbetala det du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ditt meddelande om hävning.

Informationen är hämtad från Konsumentverkets webbplats konsumenteuropa.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *